Wij kijken altijd nieuwsgierig om ons heen en zijn gefascineerd door de kracht en kansen van de ruimte die we delen met anderen. In de stad, het groen of een dorp. Voor die ruimte ontwerpen en realiseren wij functionele producten en plekken, met speelse twist. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij onze randvoorwaarden.

Minutieus kijken wij naar de omgeving en de potentie ervan: wij leveren louter op maat.

Dit doen wij voor eigenaren en beheerders van openbare ruimte, op (inter)nationaal niveau.

Met onze ontwerpen geven wij locaties een nieuwe en verrassende betekenis. Daarmee scheppen wij voorwaarden voor onverwachte ervaringen en ontmoetingen voor mensen uit de buurt en van elders.

Voor de realisatie van onze ontwerpen kiezen wij gepassioneerde specialisten die ons gevoel voor kwaliteit en nuance delen.

Werkwijze buro poppinga